Samsung có thể ra smartphone 'tai thỏ'

Samsung có thể ra smartphone 'tai thỏ'

Một hồ sơ đăng ký bản quyền của Samsung mô tả mẫu điện thoại có 'tai thỏ' nhỏ cùng khả năng nhận diện vân tay đặt dưới màn hình.