YouTube cấm các video mạo hiểm và chơi khăm

YouTube cấm các video mạo hiểm và chơi khăm

Tuần này, YouTube quyết định cấm các “trò chơi khăm và thử thách mạo hiểm” trên nền tảng, cập nhật quy định cộng đồng và thực thi các quy định với cam kết họ sẽ gỡ bỏ những nội dung bị xem là khuyến khích “hành vi bạo lực hay nguy hiểm”.